Juridicus - Jura Prüfungsprotokolle für das 1. und 2. juristische Staatsexamenhttp://www.juridicus.de/Aktuelle Prüfungstermine und Prüfer - Jura - Jetzt Protokolle herunterladen!de-deJuridicusThu, 18 Oct 2018 12:59:08 +0200Thu, 18 Oct 2018 12:59:08 +0200Neuer Prüfungstermin: 10.12.2018http://www.juridicus.de/#10.12.2018info@juridicus.de (Juridicus)http://www.juridicus.de/#10.12.2018Thu, 18 Oct 2018 12:59:08 +0200 Prüfungsamt BY (2. Examen) -- VRiLG Dr. Rainer Beisenwenger -- OStA Dr. Christopher Rosenbusch -- RiVG Jens Johannsen -- Präs. Dr. Alfred Frank <br/> Prüfungsamt BY (2. Examen) -- PräsLG a.D. Dr. Ernst Metzger -- VizePräsOLG a.D. Manfred Schwerdtner -- RiVG Dr. Thomas Motsch -- RegDir Dr. Attila Széchényi <br/> Neuer Prüfungstermin: 07.12.2018http://www.juridicus.de/#07.12.2018info@juridicus.de (Juridicus)http://www.juridicus.de/#07.12.2018Thu, 18 Oct 2018 12:59:08 +0200 Prüfungsamt BY (2. Examen) -- Ltd. MinRat a.D. Günther Macht -- RiLG Dr. Dirk Diehm -- OStA b. BGH Dr. Lars Otte -- RiBGH HonProf. Prof. Dr. Wolfgang Schaffert <br/> Prüfungsamt BY (2. Examen) -- RiOLG Michael Schaffer -- RiOLG Dr. Hendrik Schultzky -- VRiVG Dr. Harald Thumann -- RA Peter Fischer <br/> Neuer Prüfungstermin: 06.12.2018http://www.juridicus.de/#06.12.2018info@juridicus.de (Juridicus)http://www.juridicus.de/#06.12.2018Thu, 18 Oct 2018 12:59:08 +0200 Prüfungsamt BY (2. Examen) -- VRiOLG a.D. Michael Lorbacher -- LOStA Udo Gramm -- RegDir Siegfried Scheer -- RA Werner Weiss <br/> Prüfungsamt BY (2. Examen) -- VRiLG Wolfgang Hainzlmayr -- VRiLG Dr. Stephan Schiller -- VRiVGH Edmund Hösch -- Notar Dr. Wolfram Waldner <br/> Prüfungsamt BY (2. Examen) -- RiOLG Dr. Thomas Schuster -- VRiOLG Peter Redel -- VRiVGH a.d. Dr. Christoph Mayr -- RA Dr. Joachim Reitenspiess <br/> Prüfungsamt BY (2. Examen) -- LOStA Alfred Huber -- Notar LL.M. Dr. Michael Bernauer -- RegDir Frank Unkroth -- RA Alexander Saueracker <br/> Neuer Prüfungstermin: 05.12.2018http://www.juridicus.de/#05.12.2018info@juridicus.de (Juridicus)http://www.juridicus.de/#05.12.2018Thu, 18 Oct 2018 12:59:08 +0200 Prüfungsamt BY (2. Examen) -- VRiLG Karl Nußstein -- StAGrL Florian Bronnen -- RiFG Norbert Wolff -- RA Dr. Gerhard Schäder <br/> Prüfungsamt BY (2. Examen) -- LMR Peter Tilmann -- Ri'inOLG Anja Kesting -- RegVizepräs. Dr. Helmut Graf -- RiFG Stefan Pröller <br/> Prüfungsamt BY (2. Examen) -- PräsLG a.D. Christian Schmidt-Sommerfeld -- Dir AG Dr. Harald Müller -- Ltd.RegDir. a.D. Gerd Olbrich -- Notar Dr. Georg Lugert <br/> Prüfungsamt BY (2. Examen) -- VRiLG Arno Baltes -- VizePräsLG Dr. Hans Pfeffer -- ORR Markus Heuschmann -- LMR Guido Tiesel <br/> Neuer Prüfungstermin: 04.12.2018http://www.juridicus.de/#04.12.2018info@juridicus.de (Juridicus)http://www.juridicus.de/#04.12.2018Thu, 18 Oct 2018 12:59:08 +0200 Prüfungsamt BY (2. Examen) -- LMR Dr. Michael Niebler -- StA Dr. Martin Stenzel -- RiBVerwG a.D. Franz Guttenberger -- VizepräsVG a.D. Dr. Erwin Allesch <br/> Prüfungsamt BY (2. Examen) -- RiOLG Tobias Dallmayer -- RA Bernd Schroeder -- VRiVG a.D. Günter Förster -- RA Werner Weiss <br/> Prüfungsamt BY (2. Examen) -- PräsFG Helmut Naczinsky -- Notar Oliver Kuhn -- MinRat Peter Grünes -- RA Jürgen Köpf <br/> Prüfungsamt BY (2. Examen) -- VRiOLG Werner Voll -- Ri'inLG Tina Haase -- PräsFG a.D. Franz Weilbacher -- RA Prof.Dr. Hans-Peter Braune <br/> Prüfungsamt BY (2. Examen) -- DirAG a.D. Roland Stockmann -- PräsLG a.D. Christian Schmidt-Sommerfeld -- RA Johannes Bohl -- OStA Matthias Huber <br/>